Malování replik selského nábytku - Petr Foukal

Malováním replik selského nábytku, se zabývám od roku 1999. Převážně se jedná o práce pro firmu SNEL FURNITURE z Holandska. Jsou zde použity různé způsoby patinování, aby výsledek působil co nejvěrohodněji, což můžete posoudit Vy sami.